Irish Rosary

In ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Áméin.

Ár nAthair

Ár nAthair atá ar neamh

Go naofar d’ainm

Go dtaga do ríocht

Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.

ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu

Agus maith dúinn ár bhfiacha

Mar a mha-ithi-midne

dár bhfé-ich-iúnaith féin

Agus ná lig sinn i gcathú

ach saor sinn ó olc.

Áméin.

Óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht agus an ghlóir

Trí shaol na saol. Áméin.

An tÁivé Máiria

‘Sé do bheatha, a Mhuire,

atá lán de ghrásta,

Tá an Tiarna leat.

Is beannaithe thú idir mná

Agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.

A Naomh-Mhuire,

a Mháthair Dé,

guigh orainn na peacaigh,

Anois agus ar uair ár mbáis.

Áméin.

Glóir don Athair

Glóir don Athair

agus don Mhac

agus don Spiorad Naomh;

Mar a bhí ar dtús,

mar atá anois

agus mar a bheas go brách,

le saol na saol.

Áméin.

Ó a Íosa

Ó a Íosa, maith dhúinn ár bpeacaí,

saor sinn ó thine ifrinn, agus stiúir anam

gach n-aon go flaithis Dé,

go háirithe iad súd

atá i bhfíor-ghéarghá do thrócaire.

Irish Joyful Mysteries

Irish Sorrowful Mysteries

Irish Glorious Mysteries

Irish Luminous Mysteries

St. Patrick’s Breastplate

Serenity Prayer

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive updates on the Dooley Division Events

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Share: